فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

 نرم افزار مدیریت گاوداری علاوه بر مدیریت گله و مدیریت زمان، عملیاتهایی همچون پروتکل ها،حرکت در شجره با مشخصات کامل،تعریف هر نوع خروجی با عنوان یک پلان در تقویم، یاداشت، تعمیر اتوماتیک اطلاعات مرکز دانلود و شاخصهای مدیریت و … به سیستم اضافه شده است.

 

 

 

بانک و انبار اسپرم

https://www.namasha.com/v/opf3gfsN

 

عملیات تلقیح

https://www.namasha.com/v/piCHBppI

 

درمان و تولیدمثل بخش۱(انبار دارو)

https://www.namasha.com/v/L5gIbfx4

 

داروی بودن ویزیت

https://www.namasha.com/v/vPYCZhtC

 

اندازه گیری

https://www.namasha.com/v/iQurOeVW

 

تولید شیر روزانه و ترکیب گله

https://www.namasha.com/v/Gqk9q48D

 

 جابجایی دام ها

https://www.namasha.com/v/bPCcsQu4

 

حذف و آماده حذف دام ها

https://www.namasha.com/v/KJbYcgeM

 

بخش دام جدید

https://www.namasha.com/v/frv3IZhi

 

 شاخص های مدیریت گله

https://www.namasha.com/v/lFBE37Cf

 

شجره دام

https://www.namasha.com/v/7MrPlPRQ

 

فحلی۲.

https://www.namasha.com/v/jlVnZggQ

 

کارتیه

https://www.namasha.com/v/psubd7i9

 

وقایع یکبار

https://www.namasha.com/v/PD522RdA

 

جواب آزمایش

https://www.namasha.com/v/5vR4KqeR

 

 رکورد۱

https://www.namasha.com/v/fBHbr9UV

 

 رکورد۲

https://www.namasha.com/v/WJbQCaoP

 

زایش

https://www.namasha.com/v/ve64DHw5

 

سم چینی۲

https://www.namasha.com/v/G4FO2qz5

 

سم چینی

https://www.namasha.com/v/fFjtlNpR

 

شناسه ملی

https://www.namasha.com/v/djuwVQ2W

 

واکسن

https://www.namasha.com/v/K4UZ42ct

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری