این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

لنگش در گله های گاو شیری از مهمترین عوامل زیان رسان اقتصادی است که از نظر آسایش گاو نیز دارای اهمیت خاصی است. سندرم لامینیت مهمترین عامل جراحات بافت شاخی سم است که موجب لنگش در گاو می شود. عوامل زمینه ساز لامینیت عباتند از: بیماریهای عمومی، تغذیه، مدیریت، زایمان، سن، ژنتیک، ترکیب بدنی، رفتار، فصل و  رشد که در این بین نقش تغذیه  )ترکیب جیره و مدیریت خوراک و خوراکدهی(  و مدیریت جایگاه از نظر فراهم سازی شرایط آسایش و راحتی گاو، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. لامینیت در گاو به اشکال حاد، تحت حاد، مزمن و تحت بالینی می تواند بروز کند. در صنعت مدرن پرورش گاو شیری، لامینیت تحت بالینی نسبت به بقیه اشکال آن، از اهمیت بیشتری برخوردار است. شناخت درست این بیماری یا سندرم و به کارگیری موازین پیشگیرانه به کاهش لنگش در گله و در نتیجه کاهش زیان های اقتصادی آن، کمک شایانی خواهد کرد.

لامینیت تحت حاد، یک واقعه کوتاه مدت است که در آن دام مبتلا ظاهرا بهبود می یابد. این شکل از  بیماری به گونه ای است که دوره کوتاهی دارد و موجب ناراحتی خفیفی مثل پابه پا کردن در دام می شود. تغییرات بسیار ظریفی در راه رفتن دام روی میدهد، به طوری که گویی دام با وسواس پاهای خود را بر روی زمین قرار می دهد. از آنجا که وزن گذاری روی تمام اندام ها یکسان است، تشخیص لنگش شاید مشکل باشد  یکی از فرم های لامینیت تحت حاد، پای باد کرده  است که در آن پوست بالای نوار تاجی و اطراف انگشتان ضمیمه، متورم و صورتی رنگ میشود . پای باد کرده مهمترین نشانه وجود اشکال در مدیریت تغذیه در زمان پس از  زایمان است. شکل دیگر بیماری که ممکن است با لنگش خفیف همراه باشد شکاف سم است که به فاصله کوتاهی بعد از یک حمله بیماری، شناسایی میشود. بدین صورت که چند هفته پس از حمله اولیه، شیاری در دیواره سم و موازی با محل اتصال پوست به بافت شاخی از زیر نوار تاجی نمایان میشود. عمق شیار مؤید شدت عارضه است.

از نظر سبب شناسی رابطه ای بین لامینیت تحت حاد و تغییر ناگهانی و شدید و کوتاه مدت جیره وجود دارد. آزاد شدن مواد وازواکتیو باعث اتساع عروق و افزایش فشار داخل سم میشود و در نتیجه ایجاد اختلال و ناراحتی می کند. با توجه به اینکه عوامل مولد اختلالات پاتوفیزیولوژیک لامینیت تحت حاد، چند هفته قبل از بروز نشانی ها وجود داشته اند و بیماری وقوعی گذرا دارد، نیازی به درمان احساس نمیشود، اما ثبت آن جهت طراحی برنامه های پیشگیرانه، ضروری به نظر میرسد.

 

نرم افزار سُم چینی مدیران

هدف طراحی نرم افزار سُم چینی:

  • ثبت عملیات ویزیت و سم چینی دامها

این نرم افزار امکان ثبت اطلاعات عملیات سم چینی براساس پروتکل ها و بیماری های بروز لنگش( عفونی و غیر عفونی) را به کاربر می دهد.

 

عملیات مربوط به ویزیت و درمان

ثبت مشخصات دام ( بدن ،‌بهاربند ،‌دوره شیردهی ،‌روزهای شیردهی و ….)

.  ثبت تاریخ ارجاع به سم چینی

. محاسبه وضعیت آبستنی ، تاریخ آخرین تلقیح ، تعداد تلقیح ، شیر آخر ،تاریخ زایش ،فاصله زایش ، تاریخ تخمین خشکی، تاریخ تخمین زایش و …

 

عملیات مربوط به سم چینی

ثبت پروتکل سم چینی، نواحی ،تخته گذاری، ژل و بانداژ، زخم و خونریزی و …

 
شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان 
تولید کننده نرم افزار های تخصصی حوزه دامپروری و کشاورزی 

تلگرام : @Modiran8 ، @ModiranCo
اینستاگرام : @modiran_34401105
شماره تماس دفتر : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵ – ۳۴۴۰۱۳۹۳
واتساپ : ۰۹۳۳۲۹۸۷۲۱۴

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری