مسابقه شماره ۷ شرکت مدیران

نحوه شرکت در مسابقه : ارسال حد اقل ۵ گزارش بجز مواردی که در نرم افزار وجود دارد
هدف از طرح مسابقه : ترویج گزارش نویسی

کسانی که در این مسابقه شرکت میکنند باید حداقل ۵ گزارش را ارسال کنند .
جامع بودن گزارش ، زیبایی ، کاربردی بودن و تعداد گزارش باعث افزایش امتیاز می گردد

جوابها به ایمیل JavanSoft@GMail.com ارسال شود

آخرین مهلت ارسال پاسخ روز (پنجم مردادماه ) است

جایزه نفرات اول تا سوم یک عدد فلش ۳۲ گیگ و جایزه ویژه این مسابقه یک عدد تبلت می باشد

نکته مهم :
همگی شرکت کنید ، جایزه مهم نیست ، مهم اینست که بسمت گزارش سازی بروید

 

برندگان این مسابقه جناب دکتر جدیدی یک تبلت و سایر برندگان شرکت کننده در مسابقه 
جناب محمدی
تهرانی
براتی
توکلی
فرهمند
مولایی
کوپایی
و خانم حسینی 

هریک یک فلش ۳۲ گیگ هدیه می گیرند

 

جهت مشاهده کلیه اخبار شرکت مدیران به سایت modirangroup.com و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نمایید.