مسابقه شماره ۸

نحوه شرکت در مسابقه : انتخاب ۱۰ گزارش از فایل گزارشهای مسابقه قبل

هدف از طرح مسابقه : آشنایی با گزارشها

کسانی که در این مسابقه شرکت میکنند باید
۱- به سایت M888.ir بروند
۲- فایل گزارشهای ۷ را دانلود کنند
۳- گزارشها را بررسی کنند
۴- ۱۰ گزارش خوب و کاربردی را با ذکر علت انتخاب کنند
۵- ۱۰ گزارش بدرد نخور را با ذکر علت مشخص نمایند
۶ نام و دلیل آنها را آنها را برای JavanSoft@GMail.com ارسال نمایند

آخرین مهلت ارسال پاسخ روز (۱۴ مردادماه ) است

جایزه نفرات اول تا سوم یک عدد فلش ۳۲ گیگ می باشد
بیاد داشته باشید . ارائه دلیل درست ، و عکس گزارش اجرا شده در گله شما به عنوان سند میتواند در نتیجه مسابقه تاثیر داشته باشد

نکته مهم :
همگی شرکت کنید ، جایزه مهم نیست ، مهم اینست که بسمت گزارش ها بروید

 

جهت مشاهده کلیه اخبار شرکت مدیران به سایت modirangroup.com و  modiran8.ir و m888.ir  مراجعه نمایید.