مدیران

سوال و جواب مسابقه نمایشگاه ۹۹-۳

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

سوال ۳ :

شیر تولیدی رو چند بفروشم؟

جواب دوستان:

۳۰۰۹ با توجه به قیمت تمام شده  سود منصفانه و وضعیت بازا می توان قیمت گذاری کرد
۱۰۲۷ با کمک نرم افزار قیمت تمام شده مدیران قیمت را در بیاوریم و بعد با قیمت خرید کارخانجات مقایسه می کنیم
۱۰۲۱ حدال ۴۵۰۰ تومان
۲۰۱۷ ۴۰۰۰ تومان
۳۰۲۸ ۳۲۰۰
۳۰۲۰ ۳۰۰۰۰۰ ریال ولی اگر سیستم بیشتر شد خوب است
۳۰۳۳ ۳۵,۰۰۰ ریال
۲۰۳۱ با توجه به شرایط موجود و همچنین قیمت تمام شده باید قیمت شیر مانند بقیه نهاد ها افزایش یابد
۲۰۲۷ اونقدر بفروشیم که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سود ببریم
۱۰۳۰ ۵۰۰۰
۱۰۱۱ ۴۰۰۰
۱۰۵۸ ۴۰۰۰
۱۰۳۷ ۳۰۰۰
۳۰۲۲ ۳۴۰۰
۱۰۳۶ به قیمت تمام شده که نمی دانم
۱۰۶۳ برابر هزینه قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر بر کل دام
۱۰۱۴ ۳۲۰۰
۱۰۴۹ ۲۴۰۰-۲۳۰۰
۲۰۰۲ ۳۵,۰۰۰ ریال
۱۰۵۵ ۶۰۰۰ تومان
۱۰۷۱ ۴۰۰۰
۲۰۰۶ ۲۵۰۰ تومان
۲۰۱۰ ۳۵۰۰ منطقی می باشد
۲۰۱۴ ۳۵۰۰ تومان

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری