مدیران

سوال و جواب مسابقه نمایشگاه ۹۹-۴

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

سوال ۴:

آیا گاو من می تونه خودش اطلاعات ثبت کنه؟

جواب دوستان :

۳۰۰۸ دقیقا عشق منه همه کاری می کنه اطلاعات من را هم اول ثبت می کنه حال خوشم من را باید از گاو من که عشقمه بپرسید اطلاعات که هیچ
۳۰۴۷ بله
۳۰۴۰ با استفاده از میکروچیپ می توان وقتی گاو وارد شیر دوش می شود اطلاعات آن را به سیستم منتقل نمود
۳۰۳۷ خیر با نرم افزار مدیران اطلاعات را ثبت می کنم
۲۰۱۸ با استفاده از گردن بندهای الکتریکی بله می تواند ثبت کند
۳۰۰۰ بله با استفاده از تگ ها و آیدی های مخصوص که از طریق وای فای اطلاعات را به سرور مدیران ارسال می کند
۱۰۷۲ بله چون گاو من کارخانه اطلاعات است
۲۰۲۲ گاو من سواد ندارد
۱۰۴۴ حتما همانطور که مستحضر هستید سیستمهای مشابه در غالب تگ های گوش -بوکهای خوراکی و … می توانند اطلاعاتی شامل
دمای بدن داممقایسه با سایر کرده-میزان فعالیت دام- میزان فعالیت جوش ،نشخوارو … در مقایسه با گرده و کلی
دیتای دیگر می تواند از تگ های دام به سیستم منتقل شود این دست از تجهیزات در سیستم های family fram بسیار پرکاربرد
هستند و دامدار اطلاعات دو سال گاو را در سیستم یا تلفن خودش خواه داشت.
۲۰۲۴ بله – توسط دستگاههای هوشمند قابلیت این موضوع که گاو می تواند خودش اطلاعات را ثبت کند انجام می گیرد
۱۰۵۹ بله با استفاده از تکنولوژی و فن آوری
۱۰۵۳ صد در صد
۱۰۱۷ اگر طرفدار بارسلونا باشه حتما می تونه
۱۰۱۲ فک کنم نتونه – امتحان نکردم
۳۰۴۶ بله – تولید شیر – ظاهر دام – سلامت غده پستان – تمام این موارد نشانگر این است که گاو من در چه وضعیتی قرار دارد
۳۰۲۱ بله اگر گیرنده به گاو نصب به صورت اینپلت شود و اطلاعات برای برنامه از این طریق انتقال یابد می تواند خودش اطلاعات را ثبت کند
۳۰۱۴ بستگی دارد دو پا باشد یا تک پا
۲۰۰۷ نه نمی تونه

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری