لیست اسامی شرکت کنندگان مسابقه مدیران در نمایشگاه اصفهان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

لیست اسامی شرکت کنندگان مسابقه مدیران در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ در نمایشگاه اصفهان

#مسابقه_مدیران از طریق سام

مجید رحمتی
بهروز عسگری
محمدرضا محمدی


#مسابقه_مدیران از طریق عکس

اژدری

اسماعیلیان

افشاری

براتی

جهانبانی
حسینی
خانم پردیس
خانم لادریان
صادقی
شیرازی
رحمتی
صالحی
گل نخرودی
خانم وزیری

#شرکت کنندگان از طریق خرید محصولات

علی جانی
بهروز صادقی
سید میثم اسماعیلیان
الیاس هاشمیلر خسروشاهی
حسین معصومی
مهدی اژدری
آقای کارگر
آقای احمدی
محمدهادی شمس
گلنخرودی
مجید ذوالفقاری
آقای زینعلی
علی محمد رضایی
علی نجفی
عبدی
اکبریان
مجید فرهمند
حاتم پور
محمود رحتمی
جهانبانی
دینوی زاده
اکبریان
هاشمی
سیداصغر شیخان
حسینی
سهرابی

عرفانی
شریفی

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری