مدیران

فیلمهای آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

 

لینک فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی – بخش اشخاص

https://www.namasha.com/v/1jcgRcCK

لینک فیلم آموزش نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش پرداخت حقوق

https://www.namasha.com/v/yIuSPJQG

لینک فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش پشتیبان گیری

https://www.namasha.com/v/o2hjSL6b

لینک فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش تعریف نژاد

https://www.namasha.com/v/bDD8Mkgr

لینک فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش ثبت دام

https://www.namasha.com/v/aP3jLipk

لینک فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش خریداران

https://www.namasha.com/v/8llxCbjC

فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش عملیات روزانه

https://www.namasha.com/v/GypvvWgD

فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران -بخش فاکتور خرید

https://www.namasha.com/v/WZ2hYX6c

فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش فاکتور فروش

https://www.namasha.com/v/oAVMHiRp

فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش فروشندگان و دلال ها

https://www.namasha.com/v/FxSzLogJ

فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی مدیران – بخش گروه و تعریف هزینه ها

https://www.namasha.com/v/hukt2xzl

 

 

شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان 

تلگرام مدیران : @ModiranCo

اینستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری