نمودار میزان رضایت مشتری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

نمودار زیر میزان رضایتمندی مشتریان شرکت مدیران طبق نظر سنجی انجام شده در مورد نرم افزار های مدیریت دامپروری ،نرم افزار کنترل ورم و کارتیه،نرم افزار کنترل سم و لنگش،نرم افزار سیستم مالی،نرم افزار مدیریت تغذیه میباشد که در زیر قابل مشاهده است.

 

میزان رضایت مشتری

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری