نرم افزار حقوق و دستمزد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

کاربرد نرم افزارهای مالی با محاسبات پیچیده در کوتاه ترین زمان و بدون بروز خطا مشخص می شود. محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان ها و موسسات دارای محاسبات پیچیده و زمان براست.  این نرم افزار براساس روش های مختلف محاسبه و انواع عوامل تاثیرگذار به گونه ای طراحی شده است که قوانین و احکام مختلف را در نظر گرفته است و با نرم افزار حسابداری در ارتباط می باشد.

 

تعاریف اولیه سیستم

 • معرفی سازمانها، مشاغل، احکام،جداول کاری و مالیات
 • معرفی پرسنل و مشخص کردن موارد مربوط به بیمه و مالیات و مشخصات تکمیلی آن

 

اطلاعات حقوقی و احکام پرسنلی

 • انواع استخدام
 • معرفی عوامل حقوقی به صورت پارامتریک برای انواع استخدامها و تعریف فرمول محاسبه آن

 

اطلاعات حقوقی و احکام پرسنلی

 • صدور احکام کارگزینی

 

پرداخت وام به کارکنان

 • انواع وام و شرایط اعطای وام به کارکنان
 • اعطای وام به کارکنان
 • نگهداری سوابق آن

 

اطلاعات ماهانه

 • دریافت اطلاعات حضور و غیاب کارکنان
 • نگهداری اطلاعات کارکرد در مقاطع ماهانه
 • نگهداری اطلاعات مرخصی و موارد مربوط به آن

 اطلاعات ماهانه

 

محاسبات

 • معرفی عبارت‌های محاسباتی عوامل حقوقی
 • محاسبه حقوق ماهانه و معوقه
 • محاسبه کارکردهای معوقه
 • محاسبه ذخیره سنوات، بازخرید مرخصی، هزینه و ذخیره‌ی عیدی و پاداش
 • صدور اسناد حسابداری

 

گزارشات

 • لیست حقوق
 • بیمه و مالیات
 • فیش حقوق

 

موارد جانبی

 • ایجاد دیسکت مالیات
 • ایجاد دیسکت بیمه
 • ایجاد دیسکت بانک

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری