نرم افزار شبیه ساز رایان در میان تحقیقات بین المللی قرار گرفت

نرم افزار رایان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

نرم افزار شبیه ساز رایان در میان تحقیقات بین المللی قرار گرفت

سایت The society of Ecronicon که در زمینه ارتقاء انتشار تحقیقات آزاد پزشکی و تکنولوژی فعالیت دارد و تبادل دانش و ایده ها را تسهیل می کند مقاله رایان را پذیرفته و درسایت خود درج نموده است

لینک دریافت این مقاله به زبان انگلیسی
https://www.ecronicon.com/ecve/ECVE-06-00421.php

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری