نرم افزار شبیه ساز رایان در میان تحقیقات بین المللی قرار گرفت

نرم افزار رایان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

نرم افزار شبیه ساز رایان در میان تحقیقات بین المللی قرار گرفت

سایت The society of Ecronicon که در زمینه ارتقاء انتشار تحقیقات آزاد پزشکی و تکنولوژی فعالیت دارد و تبادل دانش و ایده ها را تسهیل می کند مقاله رایان را پذیرفته و درسایت خود درج نموده است

لینک دریافت این مقاله به زبان انگلیسی
https://www.ecronicon.com/ecve/ECVE-06-00421.php

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری