مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

عملکرد بهینه حیوان زمانی حاصل میشود که همه عاملهای محیطی، با نیازهای حیوان هماهنگ باشند. در واقع آسایش گاو تابعی از مدیریت محیط پیرامون گاو است. مدیریت عوامل محیطی گاو بر روی توانایی تخصیص بودجه بندی های زمانی طبیعی و رفتارهای گاوها تاثیر می گذارد. مدیریت محیط مطلوب در کنار تغذیه مناسب نیازهای بودجه بندی زمانی را تامین می کند و رفتارهای تغذیه ای و مصرف خوراک در این شرایط به صورت مطلوب و بهینه در می آید که موجب افزایش بهره وری و سلامت گاوها خواهد شد. وجود اثرات متقابل در خوراک دهی، استراحت و نشخوار از عوامل حیاتی در راحتی و آسایش گاو می باشند. یکپارچگی سیستم، پر شدن دستگاه گوارش و مکانیسم های فیزیولوژیکی باعث کنترل میزان مصرف خوراک و سطح تولید می شوند؛ اما مدیریت عوامل محیطی نیز اثر افزایشی فوق العاده قدرتمندی برروی پاسخ های رفتاری و عملکردی حیوان به جیره مصرفی می گذارد.

در صورتی که شدت یا طول دوره تنش از آستانه تحمل حیوان خارج شود، آسیبهای رفتاری ، فیزیولوژیکی و ایمنی به وجود می­آورد. انجام وظایف مورد انتظار حیوان مختل می شود. عملکرد آن کاهش می یابد و سلامت حیوان آسیب میبیند. تنش، بسته به شدت و طول مدت تنش، تنش متوسط یا تنش شدید خواهد بود. نشانه های تنش گرمایی شامل همسو کردن بدن با جهت تابش خورشید، جستجوی سایه، امتناع از خوابیدن، کاهش خوراک مصرفی یا خوردن مقادیر کمتر در دفعه های بیشتر، تجمع پیرامون آبشخورها، آشفتگی و ناآرامی، کاهش یا توقف نشخوار، دهان باز و به سختی نفس کشیدن، تراوش بیش از اندازه بزاق است

آیدی تلگرام : @ModiranCo

اینستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس: ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

بیشتر بخوانید

مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران   ▫️ حمید رضا کامروا ▫️ احسان نصیری ▫️ میلاد ابراهیم پور ▫️ محمصلی تمیز کار ▫️ منصور مینو فر

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری