مدیران

نقش مدیریت تولیدمثل در بز و گوسفند

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

امروزه یکی از مشکلات مهم صنعت پرورش بز و گوسفند، عدم آگاهی از توان تولیدمثلی گله می باشد .برخی نژادها درخارج از فصل تولیدمثل تمایلی به جفتگیری ندارند، ولی برخی دیگر حساسیت کمتری به فصل تولیدمثل نشان میدهند. بنابراین با استفاده از روشهای مصنوعی می توان زمان جفتگیری را به دلخواه تنظیم نمود تا بره زایی در فصل مطلوب انجام گیرد . این مهم وقتی قابل اجرا است که از پاسخ تولیدمثلی و خصوصیات دام در هر منطقه، آگاهی لازم وجود داشته باشد.آگاهی از خصوصیات تولیدمثلی دام های بومی موجب بهبود دامپروری کشور از طریق بهینه سازی مدیریت تولیدمثلی شامل برنامه ریزی برای افزایش توان باروری در گله و همزمانی زایش دام و ارسال به بازار مصرف در زمان مناسب می گردد.
هر نوع افزایش بازدهی و ارتقای بهره وری منجر به پایداری تولید تحت این سیستم ها خواهد شد. به این ترتیب ضروری است تا با مدیریت صحیح، حداکثر بهره وری و تولید را از دامهای موجود داشته باشیم و در جهت بهبود عملکرد تولیدی آنها بکوشیم. مدیریت تولید مثل علاوه بر اینکه باعث افزایش در آمد دامداران از طریق افزایش تعداد بره و بزغاله متولد شده (افزایش دو قلوزایی و میزان آبستنی) میگردد گام موثری در رفع اساسی ترین چالش پیش روی اصلاح نژاد (رکورد گیری دقیق ازشجره و اتصال ژنتیکی بین گله های نسبتا کوچک) از طریق توسعه تلقیح مصنوعی می شود.

آیدی تلگرام :@ModiranCo

اینستاگرام : @modiran_34401105

شماره تماس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳

بیشتر بخوانید

مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران   ▫️ حمید رضا کامروا ▫️ احسان نصیری ▫️ میلاد ابراهیم پور ▫️ محمصلی تمیز کار ▫️ منصور مینو فر

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری